Bemutatkozás

Europass
Önéletrajz

Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. KŐSZEGI Tamás
Cím(ek) 7691 Pécs, Mázsaház u. 24. Magyarország (Hungary)
Telefonszám(ok) +36 72 536 835 Mobil: +36 30 491 7719
Fax(ok) +36 72 536 121
E-mail(ek) koszegitam@gmail.com

Állampolgárság Magyar

Születési dátum 1955. 01. 05.

Családi állapot: Nős, felesége Rihmer Melinda, 6 gyermeke van (Ágoston, Zsombor, Júlia, Mátyás, Dalma, Sámuel)

Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Oktató, fejlesztő (egyetemi tanár)

Szakmai tapasztalat

Időtartam 2016- egyetemi tanár, 2000-2009 egyetemi docens, 1993-2000 egyetemi adjunktus, 1984-1993, egyetemi tanársegéd, 1981-1984 klinikai orvos, 1979-1981 tudományos ösztöndíjas
Foglalkozás / beosztás Egyetemi tanár
Főbb tevékenységek és feladatkörök Rutin laboratóriumi diagnosztikában leletek validálása, módszerfejlesztés, új módszerek bevezetése, mentori és tutori feladatok ellátása a szakorvosképzésben, PhD témavezetés, PhD kurzusokon oktatás, PhD védéseken bíráló és bizottsági teendők ellátása, szakorvosok, asszisztensek számára továbbképző tanfolyamokon előadások tartása, tudományos diákköri és szakdolgozati témavezetés, graduális oktatás magyar és angol nyelven az Általános Orvostudományi Karon és a Gyógyszerész Karon, önálló tudományos kutatás és publikálás, tudományos pályázatok írása, elnyert tudományos kutatási projektekben témavezetői munka, nemzetközi tudományos kapcsolatok építése (pl. Ceepus, Erasmus kapcsolatok koordinálása), nemzetközi tudományos fórumokon előadások tartása
A munkáltató neve és címe Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ és Általános Orvostudományi Kar, Szentágothai János Kutatóközpont
Tevékenység típusa, ágazat Klinikai laboratóriumi szakorvosi tevékenység, oktatás, kutatás

Tanulmányok

Időtartam 1979-1983 klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosképzés, 1973-1979 orvostudományi egyetem, általános orvos kar
Végzettség / képesítés Dr.MedHabil 2003, PhD 1996, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakképesítés 1983
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Általános orvostudományi elméleti és gyakorlati tárgyak, klinikai biokémia, angol nyelven is
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Pécsi Orvostudományi Egyetem
Országos / nemzetközi besorolás

Egyéni készségek és kompetenciák

Anyanyelv(ek) Magyar

Egyéb nyelv(ek) Angol

Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás
Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd
Angol C1 Önálló nyelvhasználó B2 Mesterfokú nyelvhasználó C1 Mesterfokú nyelvhasználó C1 Mesterfokú nyelvhasználó C1 Mesterfokú nyelvhasználó
Nyelv C1 B2 C1 C1 C1
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák Jó beilleszkedési, alkalmazkodási képesség (részben munkahelyen, részben külföldi tanulmányutak során szerzett), a beosztottak emberileg is bíznak bennem, jó kommunikációs készség (pl. konzultáció, előadókészség), rutin, oktatási és kutatási munkám során szereztem meg

Szervezési készségek és kompetenciák Vezető beosztás, 40-50 fő közvetlen munkájáért felelek a rutin validálás során, tanfolyamok szervezése, pályázatok tervezése (szakmai és költségvetési), kutatásvezetés és irányítás, önként megszerzett képességek

Műszaki készségek és kompetenciák Jó technikai érzék a rutin és kutatási műszerek hibáinak elhárítására, új konfigurációk kialakítása, váratlan műszaki nehézségek áthidalása, megoldása, önként szerzett képességek

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Office csomag, Photoshop, CorelDraw, OriginPro2016, honlap szerkesztő, speciális hardverkezelő programok használata, saját tevékenység, munka közben megszerzett ismeretek

Művészi készségek és kompetenciák Irodalmi képességek (írás, versfordítás), fotózás félprofesszionális szinten, saját munka által megszerzett ismeretek

Egyéb készségek és kompetenciák Komplementer Medicina tudományos alapjainak oktatása, saját munka során megszerzett ismeret

Járművezetői engedély(ek) B kategória

Kiegészítő információk MLDT, Magyar Biofizikai Társaság tagja, Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina, Komplementer Medicina folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja

Mellékletek: Publikációs lista